Қызметтер/
LastMile

«Last mile» («Соңғы миля»)

Клиенттің орналасқан жерінен берілген техникалық сипаттамалары бар ДӨО-ға дейінгі байланыс арнасын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.